Roll of Honour

YearGrade 10Grade 12
201512 Students have secured CGPA 10/10Aravindd Shanmugam
201614 Students have secured CGPA 10/10Dhanvantha Balakrishnan
201717 Students have secured CGPA 10/10Smriti Arvind
2018Shyam Sashwat.R.RAbhinav.R
2019Nalayini Radhakrishnan &
Srinidhi Sundararajan
Svetya Nair
2020Tarunika SSKavish Kumar S
2021Arya ASrinidhi Sundararajan
2022Ajay Ganesh KSindhu Kavi S
2023Bala Nithin MSHari G
2024Pranikha PGokul Radhakrishnan